Overspannings beveiliging

Elektrische installaties, telefooninstallaties, meet- en regelapparatuur, audio- en videoapparatuur en computernetwerken worden steeds gevoeliger. Indirecte blikseminslag kan tot grote schade leiden. Apparatuur raakt defect, het risico van brand is groot. Door apparatuur te beschermen tegen overspanning kunt u erger voorkomen. De bliksemstroom wordt begrensd en afgeleid naar de aarde. Daarvoor plaatst HNL Bliksem de juiste componenten in de juiste installaties.

Direct contact